Recentment ens va arribar la queixa per part de l’estudiant de l’aplicació d’aquesta norma a mitjan curs. Després d’intermediar amb els òrgans de direcció de la facultat, als quals agraïm la comprensió, hem arribat a l’acord que tot aquell estudiat, que li agafi la normativa en casos excepcionals, com pots ser que sol utilitzi els EPIs un cop o altres casos excepcionals, estigueu exempts de complir-la (pdf resolució oficial). Per tal d’acreditar aquesta situació, heu d’omplir el següent formulari i un cop estudiat cada cas, rebreu la resolució a la vostra situació:

https://goo.gl/forms/omvXsX3GJDxvnFwD3

Adjuntem resposta a la reclamacio de Cap d’estudis