Durant la setmana hi ha un becàri al consell que us pot ajudar i atendre totes les vostres peticions, el seu horari és el següent:

Horari
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:00 16:00
16:00 17:00
17:00 18:00  – BECARI BECARI BECARI
18:00 19:00 BECARI BECARI BECARI
19:00 20:00 BECARI BECARI
20:00 21:00 BECARI BECARI

Tot hi això, moltes vegades algú de nosaltres està per el despatx. Podeu passar i preguntar, i si no envieu-nos un missatge al Facebook per quedar en una hora concreta.