CONSELL DE L'ESTUDIANTAT

Escola Politècnica Superior

Universitat de Lleida

Els Nostres Objectius

Us donem la benvinguda a la web del Consell de l’Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior (CEEPS). Aquest és l'òrgan de representació dels estudiants de la EPS. Tenim el dret a participar en la presa de totes les decisions que ens afecten a través dels nostres representants als òrgans de govern de la Universitat. El CEEPS és plural i obert a tothom.