Objectius
Imatge CEEPSEl Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior (CEEPS) és l'òrgan de consulta, deliberació, comunicació i representació dels estudiants oficials de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL), a les quals competeixen els assumptes relacionats tant amb la vida acadèmica com l'extensió universitària que implica als estudiants.

EL CEEPS actua amb plena autonomia en l'àmbit de les seves competències i funcions, i actua amb ple compliment dels principis de col·laboració entre els diversos consells d'estudiants de centre i del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida, amb els quals pot establir plans i programes d'actuació conjunts.

El CEEPS té per objectius:

  • Vetllar per tal que es compleixin els drets i deures dels estudiants.
  • Potenciar la seva participació en tots els àmbits de la vida universitària.
  • Promoure que els estudiants rebin una informació acadèmica i humana de qualitat.
  • Participar en diverses associacions l'objectiu de les quals sigui la defensa dels interessos dels estudiants.